Former Principals

1887-1890   T.C. Elseworthy
1890-1901   C.M. Barrow
1901-1902   A.S. VaidyanathaIyer
1902-1903   C.M. Barlow
1903-1907   Glyn Barlow
1907-1908   A T RamanujaChariar
1908-1910   Glyn Barlow
1910-1916   A.H. Davey
1916-1921   P. Sankunny
1921-1922   R.M. Savur
1922-1928   C.L. Lobo
1928-1932   H.C. Papworth
1932-1932   W.C. Doghlas
1932-1935   S.V. Venketaswaran
1935             S.R.U. Savoor
1945-1946   K.P.G. Menon
1946-1951   K.S.U. Nair
1951-1952   M.M. Ghani
1953-1956   P. Kochunni Panicker
1957-1959   K.G. Krishna Rao
1959-1961   C.P.K. Tharagan
1961-1962   V.P. Kannan Nair
1962-1967   P.S. Raghavan
1968-1970   K. Madhava Menon
1970-1974   V. Ananta Narayanan
1974-1978   S. Hariharan
1978-1979   N.S. Panchanathan
1979-1982   T.R. Subramanyan
1983-1987   S.V. Sumangala Devi
1987-1989   P. Sivarama Iyer
1989-1991   Abraham Arakal
1991-1992   M. Raghunathan
1992-1997   K.C. Kunhikrishnan
1997-1998   C.V. Narayanan Elayath
1998-1999   K. Haridasan
1999-2000   C.A. Hydrose
2000-2001   P. Meenakshi
2001-2003   C.A. Narayana Panicker
2003-2004   Dr. T. Gangadevi
2004-2005   C.V. Brinda
2005-2006   B. Uma
2006-2006  Dr. C. Vasanthakumari
2006-2007   Dr. V.N. KrishnaChandran
2007-2008   L. Premalatha
2008-2009   Prof. Murali
2009-2010   Prof. Shiela Thomas
2010-2011   Prof. K. Madhavan Nambiar
2011-2012   Prof. Ajithakumar P.B.
2012-2013   Prof. V.P. Babu
2013-2013   Dr. N.R. Geetha
2013-2014   Dr. Thomas kuruvila
2014-2014   Dr. P.M. Sakina
2014-2014   P.M. Raghavan
2014-2015   Dr. Varughese C. Abraham
2015-2015   Dr. Muraleedhar
2015-2015   K. Babu
2015-2016   Dr. Sarasu T. N.
2016-2017   T.K. Rajan
2017-2017   V. Premkumar
2017-2018   Dr. Elsamma Joseph Arackal
2018-2019   Dr. Safia Beevi A.
2019-2019  Dr. K. Mani
2019-2020 Prof. O. K. Ramesan